Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

17.04.2012 Tarnów

Spotkanie dla przedstawicieli dziekanatów oraz działów nauczania/działów toku studiów: „Rola systemu przenoszenia osiągnięć (ECTS) w organizacji procesu kształcenia. Archiwizacja dokumentacji studentów mobilnych na przykładzie programu Erasmus.”

16.04.2012 Warszawa

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Podstawowe elementy Procesu Bolońskiego. Jak wybrać studia i studiować w warunkach zachodzących zmian?"

16.04.2012 Gdańsk

program

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego "Podstawowe elementy Procesu Bolońskiego. Jak wybrać studia i studiować w warunkach zachodzących zmian?"

02.04.2012 Kwidzyn

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Podstawowe elementy Procesu Bolońskiego. Jak wybrać studia i studiować w warunkach zachodzących zmian?"

30.03.2012 Puck

program

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

30.03.2012 Warszawa

program

Materiały z forów dyskusyjnych:

forum 1 - Definiowanie efektów kształcenia dla programów kształcenia i przedmiotów/modułów, Maria Próchnicka

Uprzejmie informujemy, że z pozostałych forów dyskusyjnych nie są dostępne prezentacje.