Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

13.11.2012 Kraków

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

12.11.2012 Kraków

Konferencja międzynarodowa "Ramy kwalifikacji jako narzędzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie"

08.11.2012 - 09.11.2012 Warszawa

PROGRAM

8 listopada 2012 r.

Sesja plenarnaRola państwa w tworzeniu i funkcjonowaniu ram kwalifikacji

Sesje równoległe

Panel IRamy kwalifikacji dla rozwoju osobistego i rynku pracy

Studium przypadku: The role of the Scottish Credit and Qualifications Framework in the labour market, Anthony O’Reilly, Partnerstwo na rzecz Szkockiej Ramy Kwalifikacji i Osiągnięć, Szkocja

Panel IIWprowadzanie ram kwalifikacji: opis status quo czy zmiana sytemu edukacji?

Studium przypadku: Polish Qualifications Framework as a tool for modern qualifications system in Poland, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych

9 listopada 2012 r.

Sesja plenarnaSzkolnictwo wyższe w kontekście uczenia się przez całe życie – zmiana na rzecz przyszłości

Sesje równoległe

Panel ISzkoły wyższe jako miejsce integrowania indywidualnych strategii uczenia się przez całe życie

Studium przypadku: Recognition of competences acquired outside of higher education and lifelong learning activities: Scotland, RPL & the SCQF, Ruth Whittaker, Uniwersytet Kaledoński w Glasgow, Szkocja

Panel IICzy szkoły wyższe odpowiadają na potrzeby rynku pracy?

Studium przypadku: Absolwenci na rynku pracy – perspektywa rektora uczelni ekonomicznej, Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

27.10.2012 Niepołomice

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

19.10.2012 Lubin

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów"

18.10.2012 Opole