Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Seminarium bolońskie "Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

22.04.2013 Warszawa

Seminarium bolońskie "Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia"

19.04.2013 Rzeszów

Seminarium bolońskie "Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

25.03.2013 Łódź

Seminarium bolońskie "Budowanie kultury jakości niezbędnym warunkiem efektywnego funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia"

22.03.2013 Częstochowa