Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"

13.12.2011 Racibórz

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego"

12.12.2011 Katowice

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"

01.12.2011 Poznań

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego"

21.11.2011 Warszawa

Seminarium bolońskie "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia"

20.06.2011 Częstochowa

program

Materiały z sesji warsztatowej:

Seminarium bolońskie "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia"

16.06.2011 Kraków

program

Materiały z sesji warsztatowej: