Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"

26.01.2012 Radom

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"

25.01.2012 Bydgoszcz

Spotkanie informacyjne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych "Proces Boloński - aktualne perspektywy studiów"

24.01.2012 Wejherowo

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego"

18.01.2012 Białystok

program

Prezentacja z sesji plenarnej:
Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, Andrzej Kraśniewski

Prezentacje z forów dyskusyjnych:
grupa 2 - Projektowanie programu kształcenia na bazie efektów kształcenia zdefiniowanych dla obszaru nauk społecznych, Dorota Piotrowska
Uprzejmie informujemy, że w pozostałych grupach dyskusyjnych nie były wyświetlane prezentacje.

Seminarium bolońskie "Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia"

14.12.2011 Bielsko-Biała