Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Seminarium bolońskie "Zmiany w kształceniu na poziomie wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?"

28.10.2013 Bydgoszcz

program

Seminarium bolońskie dla prorektorów ds. kształcenia "Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez całe życie"

20.06.2013 Katowice

Bologna Seminar "Higher Education Institutions as Places Integrating Individual Lifelong Learning Strategies"

10.06.2013 Warszawa

program

Artykuł pt. "Development and Management of University Lifelong Learning", autorzy: Balázs Németh, Pat Davies i Attila Pausits. Artykuł ukazał się w "Higher Education Management and Development. Compendium for Managers", redaktorzy: Jeoren Huisman i Attila Pausits, Munster 2010.