Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Skład Zespołu Ekspertów Bolońskich w latach 2011-2013

Imię i nazwisko Uczelnia macierzystaikona sortowania Dziedzina akademicka Specjalizacja tematyczna w ZEB
Domańska Monika

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

doradztwo zawodowe, badania społeczne

jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); mobilność; uczenie się przez całe życie; zatrudnialność; kontakty ze szkołami średnimi

Kurzyński Grzegorz

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

sztuki muzyczne

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); mobilność

Misiewicz Maria

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

administracja

uznawalność i ECTS/DS; mobilność; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie; kontakty ze szkołami średnimi

Marszałek Andrzej

Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Uniwersytet Medyczyny w Poznaniu

medycyna, patomorfologia

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); uczenie się przez całe życie; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); jakość kształcenia

Kraśniewski Andrzej
członek Prezydium ZEB

Politechnika Warszawska

inżynieria komputerowa

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); uczenie się przez całe życie; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); jakość kształcenia

Pawlikowski Janusz M.

Politechnika Wrocławska

fizyka

jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się)

Saryusz-Wolski Tomasz
członek Prezydium ZEB

Politechnika Łódzka

inżynieria

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); uczenie się przez całe życie; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); mobilność; uznawalność i ECTS

Piotrowska Dorota

Politechnika Łódzka

inżynieria, zarządzanie jakością

jakość kształcenia; ramy kwalifikacji (wielostopniowość); uznawalność i ECTS/DS; uczenie się przez całe życie

Chmielecka Ewa
członek Prezydium ZEB

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

filozofia

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie

Brdulak Jakub

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zarządzanie

jakość kształcenia; rankingi i benchmarki; uczenie się przez całe życie; ramy kwalifikacji (wielostopniowość)

Bolałek Jerzy

Uniwersytet Gdański

nauki przyrodnicze

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); kontakty ze szkołami średnimi; rankingi i benchmarki

Mendel Maria Uniwersytet Gdański nauki społeczne (pedagogika) uczenie się przez całe życie; uznawalność (RPL); jakość kształcenia
Kraskowska Ewa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filologia polska, literaturoznawstwo

uznawalność i ECTS/DS; mobilność; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); ramy kwalifikacji (wielostopniowość)

Ziółek Maria
Przewodnicząca Zespołu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

chemia

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); uznawalność i ECTS/DS; rankingi i benchmarki

Mirecka Jadwiga

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

edukacja medyczna, histologia

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); rankingi i benchmarki

Frankowicz Marek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

chemia

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); uczenie się przez całe życie; mobilność; uznawalność i ECTS/DS; kontakty ze szkołami średnimi

Próchnicka Maria

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie

Lewicki Jacek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; przedstawciel doktorantów (KRD)

nauki o polityce

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia

Wilczyński Marek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

historia, historia starożytna

jakość kształcenia; kontakty ze szkołami średnimi; ramy kwalifikacji (wielostopniowość)

Urbanik Jolanta

Uniwersytet Warszawski

kształcenie językowe

uznawalność i ECTS/DS; mobilność; ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie; kształcenie językowe

Golińska Maria

Uniwersytet Warszawski, przedstawicielka studentów (PSRP)

europeistyka, filologia rosyjska

uznawalność i ECTS/DS; mobilność; kontakty ze szkołami średnimi; kształcenie ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się)

Rasiński Ryszard

Uniwersytet Łódzki

językoznawstwo angielskie

uznawalność i ECTS/DS; mobilność; uczenie się przez całe życie; kształcenie językowe; ramy kwalifikacji (wielostopniowość); rankingi i benchmarki

Rzodkiewicz Przemysław

Warszawski Uniwersytet Medyczny, przedstawiciel doktorantów

nauki farmaceutyczne

ramy kwalifikacji (wielostopniowość); jakość kształcenia; uczenie się przez całe życie; kształcenia ukierunkowane na studenta (elastyczność, efekty uczenia się); zatrudnialność