Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konkurs ECTS Label

W roku 2014 Komisja Europejska nie organizuje konkursu o ECTS Label. Jeśli taki konkurs zostanie ogłoszony w kolejnych latach, informacja o nim znajdzie się na stronie programu Erasmus+.

Od 2004 do 2013 roku Komisja Europejska wyróżniała certyfikatem ECTS Label te uczelnie, które w poprawny sposób stosowały system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - narzędzie wspierające organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym oraz ułatwiające zaliczanie okresu studiów zrealizowanego przez studenta w innej uczelni. ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. Jest to też znak jakości potwierdzający dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Przygotowane w sposób usystematyzowany karty przedmiotów i programy studiów dają możliwość lepszego zarządzania procesem kształcenia i ułatwiają eliminację nieefektywnych powtórzeń treści dydaktycznych. Certyfikat ECTS Label był przyznawany uczelniom, które:

  • posiadały Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu „Uczenie się przez całe życie”;
  • złożyły w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpiły do konkursu o przyznanie certyfikatu ECTS Label poświadczającego prawidłowe stosowanie systemu ECTS jako systemu akumulacji i transferu punktów;
  • spełniły kryteria konkursu, o których była mowa w formularzu wniosku.

Wyróżnienie było przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej.

Wyniki konkursów o certyfikat „ECTS Label" organizowanych w latach 2004-2013

W 2004 roku, w jednej z pierwszych edycji konkursu, ECTS Label zdobyła polska Akademia Rolnicza we Wrocławiu (dzisiaj - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

W konkursie rozstrzygniętym w 2009 roku Komisja Europejska przyznała certyfikat ECTS Label Politechnice Łódzkiej. W całej Europie certyfikat zdobyły łącznie 23 uczelnie. Zobacz wyniki konkursu 2009.

W konkursie rozstrzygniętym w 2010 roku żadna polska uczelnia nie ubiegała się o certyfikat ECTS Label. Komisja Europejska przyznała certyfikat 5 uczelniom. Zobacz wyniki konkursu 2010.

W konkursie rozstrzygniętym w 2011 roku Komisja Europejska przyznała certyfikat ECTS Label Politechnice Gdańskiej. Tym samym Politechnika Gdańska znalazła się wśród 12 uczelni, które w roku 2011 otrzymały to prestiżowe wyróżnienie. Zobacz wyniki konkursu 2011.

W konkursie rozstrzygniętym w 2012 roku Komisja Europejska przyznała certyfikat ECTS Label 23 europejskim uczelniom, w tym Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Zobacz wyniki konkursu 2012.

W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała nowe certyfikaty 25 europejskim uczelniom, w tym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu oraz przedłużyła ważność certyfikatu 22 europejskim uczelniom, w tym Politechnice Łódzkiej. Gratulujemy sukcesu! Zobacz wyniki konkursu 2013.

Pełna lista uczelni, którym przyznano certyfikat ECTS Label, znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.