Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Konkurs DS Label

Konkurs o certyfikat DS Label był organizowany przez Komisję Europejską w latach 2009-2013. Konkurs miał na celu nagradzać uczelnie, w których suplement do dyplomu był wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji. Kryteria konkursu nakazywały, aby wydawać suplement do dyplomu:

  • zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską,
  • wszystkim absolwentom uczelni automatycznie po ukończeniu studiów i bezpłatnie,
  • w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków.

Certyfikat DS Label był przyznawany uczelniom, które:

  • posiadały Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu „Uczenie się przez całe życie”;
  • złożyły w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpiły do konkursu o przyznanie certyfikatu DS Label poświadczającego powszechne i nieodpłatne wydawanie suplementu do dyplomu wszystkim absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia;
  • spełniły kryteria konkursu, o których była mowa w formularzu wniosku.

Wyróżnienie było przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska nie planuje organizacji konkursu o DS Label po roku 2013.

Wyniki konkursów o certyfikat „DS Label” organizowanych w latach 2009-2013

Na stronie Komisji Europejskiej znajdą Państwo pełną listę uczelni, którym dotychczas przyznano certyfikat DS Label w konkursach rozstrzygniętych w latach 2009-2013. W skali Europy w roku 2009 Komisja Europejska przyznała certyfikat 52 uczelniom, w roku 2010 - 54, w roku 2011 – 59, a w roku 2012 zdobyły go aż 73 europejskie szkoły wyższe.

W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała nowe certyfikaty 90 europejskim uczelniom, w tym: Politechnice Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Zobacz wyniki konkursu 2013 wyniki konkursu 2013.

Zobacz wyniki konkursu rozstrzygniętego w roku 2009, 2010, 2011 i 2012 roku.