Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Informacje ogólne

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który ma pomóc w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, jak również ułatwić im kontynuację nauki. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów. Ma stanowić odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia danego studenta. W ten sposób suplement do dyplomu zwiększa czytelność dyplomów wydawanych przez europejskie uczelnie i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.
Zespół Programu Europass w FRSE opublikował broszurę dla pracowników szkół wyższych opisującą zasady wypełniania suplementu do dyplomu: „Suplement do dyplomu. Przewodnik krok po kroku” , Warszawa 2011. Autorami publikacji są Eksperci Bolońscy.

Szereg informacji nt. Suplementu do dyplomu pochodzących z czasów realizacji projektu pilotażowego dotyczącego Suplementu do dyplomu można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej.