Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Seminaria bolońskie dla szkół wyższych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2012/13 organizacja seminariów prowadzonych przez Ekspertów Bolońskich będzie przebiegała nieco odmiennie od schematów znanych środowisku akademickiemu z roku 2011/12.

Seminaria będą odbywały się w z góry zaplanowanych ośrodkach i terminach. Lokalizacja seminariów powinna zapewnić dostęp do seminariów przedstawicielom wszystkich ośrodków akademickich.

Tematyka seminariów została tak zdefiniowana, że wyłonić można było ich trzy różne profile:

  1. Jakość kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem efektywnie funkcjonującego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (WSZJK);
  2. Internacjonalizacja w szkołach wyższych i jej narzędzia;
  3. Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami KRK.

Powyższe zagadnienia będą rozpatrywane w ogólnym kontekście strategii LLL, co także będzie przedmiotem prezentacji.

Poza powyższymi seminariami będą odbywały się seminaria adresowane do konkretnych grup odbiorców – informacje na ich temat będą zamieszczane na stronie FRSE z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z powyższym prosimy nie nadsyłać do FRSE próśb o zorganizowanie seminarium bolońskiego na terenie Państwa uczelni.

Uczelnie mają prawo do kierowania indywidualnych zaproszeń do wybranych Ekspertów Bolońskich do ich udziału w wydarzeniu organizowanym przez uczelnię (dane kontaktowe Ekspertów Bolońskich znajdują się w zakładce „Skład zespołu”). W takim przypadku wszelkie ustalenia logistyczne, łącznie z kwestiami sfinansowania udziału Eksperta, powinny podlegać dwustronnym ustaleniom pomiędzy Uczelnią i Ekspertem.

Wszystkich zainteresowanych seminariami bolońskimi organizowanymi przez FRSE zapraszamy do odwiedzania niniejszej strony internetowej, gdzie regularnie będą pojawiały się informacje o najbliższych seminariach bolońskich oraz możliwość zarejestrowania się na spotkanie.