Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Poniżej znajdą Państwo tłumaczenia poszczególnych typów dyplomów na różne języki europejskie.

Tłumaczenia te zostały zaproponowane przez FRSE i zweryfikowane przez Ekspertów Bolońskich. Nie jest to prawnie obowiązująca wersja - taka odnosi się jedynie do wzorów dyplomów w języku polskim. Zamieszczone poniżej dokumenty należy więc traktować jako pomoc - wskazówkę.

Wszystkie pliki są w formacie PDF.

Typ dyplomu angielski niemiecki francuski hiszpański rosyjski
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie
dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie