Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Prezentacje

Wszystkie osoby korzystające z prezentacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o podawanie źródła informacji, którym jest autor danej prezentacji i/lub strona ekspercibolonscy.org.pl.

Seminarium bolońskie "Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?"

12.12.2013 Lublin

Seminarium bolońskie "Rola pracodawców w procesie kształcenia studentów"

11.12.2013 Łódź

Seminarium bolońskie "Czym jest kształcenie zorientowane na studenta?"

06.12.2013 Warszawa

program

Sesja I: Istota i znaczenie SCL

Sesja II: Przykłady wdrażania SCL na uczelniach polskich i zagranicznych

Sesja III: SCL z różnych punktów widzenia

Seminarium bolońskie "Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?"

04.12.2013 Warszawa

Seminarium bolońskie "Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?"

02.12.2013 Katowice

Seminarium bolońskie "Zmiany w kształceniu na polskich uczelniach"

25.11.2013 Łódź